AML

Ochrana pred legalizáciou príjimov z trestnej činnosti

V tejto časti sekcie sa podrobnejšie venujeme povinnostiam stanoveným zákonom č. 297/2008 Z.Z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

AML - Ochrana pred legalizáciou príjimov z strestnej činnosti (Anti Money Laudering)

CFT - Ochrana pred financovaním terorizmu (Combating the Financing of Terrorism)

V zmysle tohto zákona sme my ako spoločnosť ESSOX FINANCE povinná vytvoriť Program vlastnej činnosti zameraný na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu („Program“). Dodržiavať tento Program  musia zamestnanci našej spoločnosti, ako aj naši viazaní a podriadení finanční agenti pri výkone ich činnosti.

V tejto sekcii máte k dispozícii úplne a aktuálne znenie tohto Programu, v ktorom nájdete  okrem iného podrobný popis Vašich práv, povinností  v oblasti AML, CFT, ako aj postup, ktorý musíte dodržať  v prípade, že identifikujete konanie, ktoré nesie znaky legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Nižšie Vám prikladáme linky, ktoré sú dôležitou súčasťou pre získanie informácii v rámci AML a to v následovných oblastiach:

Zároveň Vám na tomto mieste ponúkame aktuálnu prezentáciu školenia AML, ktoré je potrebné absolvovať 1x ročne. Školenie pre Vás realizuje naša spoločnosť ESSOX FINANCE.

 


Spoločnosť ESSOX FINANCE, s.r.o. využíva na svojich webových stránkach a vo svojich aplikáciách cookies.

Cookies sú súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení pri načítaní webovej stránky. Vďaka nim môžeme ľahšie identifikovať spôsob, akým pracujete s webovými stránkami, ústretovejšie s Vami komunikovať, odhaliť podvodné chovanie. Súhlas môžete kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť.

Technické cookies (nevyhnutné)

Tieto cookies umožňujú zobrazenie, fungovanie webu a aplikácií. Väčšinou sú nastavené ako odozva na akcie, ktoré ste vykonali, ako je požiadavka služieb týkajúcich sa bezpečnostných nastavení, prihlasovanie, vyplňovanie formulárov a pod. Webová stránka nemôže bez týchto cookies správne fungovať.

Spracovatelia a príjemcovia

ESSOX FINANCE, s.r.o., IČO: 35 846 968
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava

SOVA NET, s.r.o., IČO: 262 818 13
Křenová 409/52 Trnitá, 602 00 Brno

Účel

Správne fungovanie webovej stránky

Doba spracúvania

Po dobu návštevy www.essoxfin.sk