ESSOX FINANCE, s.r.o. bola založená ako PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. bola založená francúzskou bankou Banque PSA Finance, ktorá je dcérskou spoločnosťou druhého najväčšieho výrobcu automobilov v Európe, skupiny PSA-Peugeot-Citroën a spoločnosťou PSA Financial Holding B.V. Peugeot Finance a Citroen Financial Services sú obchodné značky, ktoré vznikli v spolupráci s importérom automobilov značky Peugeot a Citroen a ktoré je naša spoločnosť oprávnená používať v obchodnom styku.

Dňa 14.07.2016 došlo k zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. a 100%  vlastníkom obchodného podielu sa stala spoločnosť ESSOX, s.r.o., so sídlom F.A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, ičo: 26764652. 

Dňom 01.01.2018 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na ESSOX FINANCE, s.r.o. a zároveň aj jej sídla na adresu Karadžičova 16, 821 06  Bratislava.