Kontaktné údaje

ESSOX FINANCE, s.r.o.
Karadžičova 16
821 08 Bratislava

100% vlastníkom spoločnosti je spoločnosť ESSOX, s.r.o., F. A.
Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice,
člen finančnej skupiny KB Group.

Korešpondenčná adresa spoločnosti:

ESSOX FINANCE, s.r.o.
Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 27698/B.

Zákaznícka linka spoločnosti:

Telefón: +421 249 229 650
Email: zakaznik@essoxfin.sk