ESSOX FINANCE, s. r. o. bola založená ako PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. francúzskou bankou BANQUE PSA FINANCE, ktorá bola dcérskou spoločnosťou druhého najväčšieho výrobcu automobilov v Európe, skupiny PSA-Peugeot-Citroën a spoločnosťou PSA Financial Holding B.V. Peugeot Finance a Citroen Financial Services sú obchodné značky, ktoré vznikli v spolupráci s importérom automobilov značky Peugeot a Citroën a ktoré je naša spoločnosť oprávnená používať v obchodnom styku.

Dňa 14.07.2017 došlo k zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. a 100% vlastníkom obchodného podielu sa stala spoločnosť ESSOX s.r.o., so sídlom F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, IČO: 26764652.

Dňom 01.01.2018 došlo k zmene názvu spoločnosti na ESSOX FINANCE, s.r.o. a zároveň aj jej sídla na adresu Karadžičova 16, 821 08 Bratislava.

logo ESSOX FINANCE

 

      C5+P508