ESSOX FINANCE, s. r. o. bola založená ako PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. francúzskou bankou BANQUE PSA FINANCE, ktorá bola dcérskou spoločnosťou druhého najväčšieho výrobcu automobilov v Európe, skupiny PSA-Peugeot-Citroën a spoločnosťou PSA Financial Holding B.V. Peugeot Finance a Citroen Financial Services sú obchodné značky, ktoré vznikli v spolupráci s importérom automobilov značky Peugeot a Citroën a ktoré je naša spoločnosť oprávnená používať v obchodnom styku.

Dňa 14.07.2016 došlo k zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. a 100% vlastníkom obchodného podielu sa stala spoločnosť ESSOX s.r.o., so sídlom F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, IČO: 26764652.

Dňom 01.01.2018 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na ESSOX FINANCE, s.r.o. a zároveň aj jej sídla na adresu Karadžičova 16, 821 08 Bratislava.

Kontaktné údaje

ESSOX FINANCE, s.r.o.
Karadžičova 16
821 08 Bratislava

100% vlastníkom spoločnosti je spoločnosť ESSOX, s.r.o., F. A.
Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice,
člen finančnej skupiny KB Group.

Korešpondenčná adresa spoločnosti:

ESSOX FINANCE, s.r.o. 
Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 27698/B.

Zákaznícka linka spoločnosti:

Telefón: +421 249 229 650
Email: zakaznik@essoxfin.sk

 

logo ESSOX FINANCE

 

      C5+P508