Spoločnosť ESSOX FINANCE pozorne sleduje vývoj situácie v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 a prijíma všetky nevyhnutné opatrenia.

Zaviedli sme postupy, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziko možnej nákazy koronavírusom ako v rámci spoločnosti tak, i v službách pre obchodných partnerov a klientov.

Predovšetkým je našim cieľom komunikovať elektronickou cestou, e-mailom, resp. telefonicky.

Pripomíname naše kontakty na zákaznícke oddelenie:

Telefón: +421 249 229 650                    

Email: zakaznik@essoxfin.sk

V prípade, že klient má v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19 otázky, žiadame o kontaktovanie našej spoločnosti na vyššie uvedený e-mail.